رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: با پیگیری های انجام شده، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، میرمحمد سیدهاشمی با اشاره به برقراری بیمه تامین اجتماعی برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: بیمه تامین اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی مهندسان بود که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده، این امر محقق شد.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با اشاره به ابلاغ بخشنامه شماره ۱/۶۷۰ به سازمان های تامین اجتماعی استان ها اظهار کرد: جامعه مهندسی استان می توانند با اخذ معرفی از سازمان، جهت برقراری بیمه تامین اجتماعی با کد کارگاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، اقدام کنند.
 
سیدهاشمی اظهار کرد: بخنشامه جدید، کلیه اعضای دارای پروانه و بدون پروانه سازمان های نظام مهندسی را تحت پوشش قرار خواهد داد و پروسه های اداری پیچیده در بخشنامه قبلی کاملا مرتفع شده است.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با بیان اینکه تمامی مراحل اداری مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان تامین اجتماعی در جلسات کارشناسی تبیین شده است گفت: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل می توانند از روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ارائه درخواست و اخذ معرفی نامه به بیمه تامین اجتماعی استان اقدام کنند.
 
سیدهاشمی با اشاره به وعده منتخبان مردم اردبیل در مجلس یازدهم در خصوص تخفیف در حق بیمه ی اعضاء گفت: این موضوع از سوی سازمان نظام مهندسی، بصورت جدی پیگری می شود.
 
وی در پایان اظهار کرد: برای معرفی اعضای سازمان به بیمه تامین اجتماعی نیازی به مراجعه حضوری نیست.

سیدهاشمی تصریح کرد: اعضای سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان می توانند با مراجعه به قسمت کارتابل مهندسان بخش خدمات الکترونیکی سازمان، درخواست خود را به امور مهندسین ارسال کنند که پس از تکمیل فرآیند کار و معرفی الکترونیکی به سازمان تامین اجتماعی، شماره و تاریخ نامه صادره جهت پیگیری به شماره همراه درخواست کننده ارسال خواهد شد.