لطفا در مصرف رسانه مدیر باشید.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، اگر در قدیم دارندگان مدرک دیپلم یا فوق دیپلم باسواد خوانده می شدند، امروزه به تبع پیشرفت های علم و فناوری شاید این ادعا در مورد دارندگان مدرک کارشناسی و در برخی جوامع فراتر از آن صادق باشد!
اما این تنها تغییر سواد نیست، سال ها است که سواد به جز خواندن و نوشتن، مهارت های دیگری را هم در ذهن تداعی می کند.
برخی منابع به بیش از ۱۵ نوع سواد اشاره کرده اند که از آن جمله می توان به سواد بصری، سواد فرهنگی، سواد رایانه، سواد مالی، سواد عاطفی… و سواد رسانه ای اشاره کرد.
سواد رسانه ای (media literacy) در یک تعریف ساده سه جزئی: توانایی دستیابی (استفاده صحیح)، تجزیه و تحلیل اطلاعات، و تولید پیام در اشکال مختلف اعم از مکتوب و غیر مکتوب را شامل می شود.