استاندار اردبیل از تولید برق از انرژی زمین گرمایی در مشگین شهر در سالجاری خبر داد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور، اکبر بهنام جو در حاشیه دیدار با مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی وزارت نیرو افزود: مشکلات مربوط به تولید برق از گرمایش زمین(ژئوترمال) در مشگین شهر با همکاری وزارت نیرو برطرف شده و تا پایان سال پنج مگاوات برق تولید و به مدار می آید.

وی بیان کرد: این نیروگاه به صورت پایلوت و توسط وزارت نیرو در منطقه احداث می شود و با توجه به حفاری چاه های انرژی بیشتر در این سایت، امکان تولید ۵۰ مگا وات برق در آن وجود دارد که مشارکت بخش خصوصی را می طلبد و استان آماده همکاری جهت افزایش تولید برق در این نیروگاه است.

بهنام جو گفت: همچنین در جریان این دیدار مقرر شد شرکت تولید برق حرارتی نسبت به تامین برق مورد نیاز کارخانجات کامیون سازی مشگین شهر و همچنین پتروشیمی آرتا انرژی نمین اقدام کند.

وی افزود: در راستای افزایش انرژی برق مورد نیاز در محدوده مشگین شهر کلنگ احداث پست ۲۳۰ و کیلوولت به ۶۰کیلوولت و ۲۰کیلوولت توسط شرکت مادرتخصصی برق منطقه آذربایجان به زمین زده شد.