اگر می خواهید مهارت اجتماعی سواد رسانه تان افزایش یابد و با سواد رسانه کسب و کارتان متحول شود، حتما با نسرا اردبیل همراه شوید.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، کانال تلگرامی #نسرا اردبیل  در مطلبی نوشت: تا حالا فکر کردید به کار بردن عنوان “هندوانه به شرط چاقو”، استفاده از کدام فن اقناع است؟

🔹همه ما با فنـون اقنـاع می توانیم کسب و کار خودمان را متحول کنیم
این هندوانه فروش هم با گذاشتن عنوان “به شرط چاقو” ادعای خودش را به آزمایش گذاشته و در واقع از فن اقناع “ادعای آشکار” استفاده کرده است

🔹اگر می خواهید مهارت اجتماعی سواد رسانه تان افزایش یابد و با سواد رسانه کسب و کارتان متحول شود، حتما با ما همراه شوید.

#سواد_رسانه
#مهارت_سواد رسانه

👈با ما همراه باشید …

🌐#نسرا اردبیل(نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی)
⚡@ardabilnasra