گشت و گذاری در شیوه نمایندگی نمایندگان ادوار اردبیل نشان می دهد که حداقل در حوزه رسانه و شبکه های اجتماعی هیچ نماینده ای نبوده که نظم و تداوم فعالیتی در این عرصه داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، گشت و گذاری در شیوه نمایندگی نمایندگان ادوار اردبیل نشان می دهد که حداقل در حوزه رسانه و شبکه های اجتماعی هیچ نماینده ای نبوده که نظم و تداوم فعالیتی در این عرصه داشته باشد. این که ولی اسماعیلی این روند منظمی را که در رسانه و شبکه های اجتماعی شروع کرده و مخصوصا در توییتر به شکل مناسبی خودنمایی می کند، بتواند ادامه دهد یا نه، از جهت ارایه شکل نوینی از نمایندگی مجلس برای شهروندان استان اردبیل اهمیت دارد. چرا که رسانه در اردبیل و شهرهای استان، معمولا با نام انتخابات و ایام برگزاری آن گره خورده است و نماینده ای سراغ نداریم که از این ابزار برای گزارش لحظه به لحظه به افکار عمومی و یا اعلام موضع دقیق درباره وقایع مرتبط با شهروندانش بهره برده باشد.

حداقل به عنوان یک علاقه‌مند به رسانه و آشنا به اثرگذاری آن، بدم نمی آید تا نظاره گر شیوه بهره‌مندی این نماینده از این ابزار باشم؛ که اگر بتواند بهره برداری موثرش را به همین شکل ادامه دهد، در واقع باید حسابش را از همین الان از سایرین جدا کرد و به نوعی دیگر با او برخورد کرد. حداقلش این که برایش آرزوی موفقیت کرد.

او برای اتفاقی تازه تر در نمایندگی می اندیشد. این که بتواند به اندیشه هایش جامه عمل بپوشاند هم مساله مهم تری است باید کمی منتظر ماند و به او فرصت داد.

البته که پی گیری امور شهرستان وظیفه ذاتی یک نماینده است و هر چه قدر هم بگوییم که او در همین مدت کوتاه بیش تر از همه نمایندگان با وزرا دیدار کرده یا معاونین رییس جمهور بیش از هر نماینده دیگر منطقه، از طریق او پی گیر موضوعات در مجلس بوده اند و طبیعتا گرمی هم از این موقعیت بهره برده است، بالاخره به وظایف ذاتی نمایندگی در ارتباط است و اگر غیر از این باشد باید موضوع را بررسی کرد؛ اما بهره گیری از همه ابزارهای حاشیه ای برای یافتن سریع ترین راحل‌ها جهت حل مشکلات منطقه، یک زیرکی خاص می طلبد.

روزنامه نگاران برآمده از منطقه و استان در سطح ملی کم نیستند و خیلی از ماها اسامی آنها را شنیده ایم و خبرها داریم از موقعیتشان؛ اما این از اسماعیلی بر می آید که مثلا سعید پیرزاده گرمی را از تهران و تهرانی برباید و از آن خود کند و به بهترین شیوه از او و تیمش در فضای مجازی به بهترین نحو ممکن استفاده کند.

این صرفا نامش بهره مندی از یک مشاور حرفه ای رسانه نیست؛ بلکه ایمان به ایده و روشی است که معتقد است با کار علمی و برنامه ریزی منسجم، می توان شیوه ای تازه تر از نمایندگی را رقم زد.