اردبیل از جمله نقاط محرومی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی پله های پیشرفت و آبادانی را طی کرد و پس از استان شدن توانست در حوزه های مختلف پیشرفت و از محرومیت خارج شود.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر،  اردبیل از جمله نقاط محرومی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی پله های پیشرفت و آبادانی را طی کرد و پس از استان شدن توانست در حوزه های مختلف پیشرفت و از محرومیت خارج شود.

توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که استان اردبیل به دلیل برخورداری از جاذبه ها طبیعی و نعمت های خدادادی با پیشرفت علم و تکنولو.ژی به قطی توریسم درمانی در کشور تبدیل شود.

مرکز نهضت سواد رسانه ای استان اردبیل با پرداخت به این موضوع مهم که از دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان اردبیل است به روشنگری و جهاد تبیین در این زمینه پرداخته است.