چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر صبح امروز در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۱ متهم دارد.

۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع

۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع

۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

در ابتدای دادگاه قاضی اسدالله مسعودی مقام گفت: در جلسه‌های گذشته مواردی در خصوص کلان بودن و یا نبودن تسهیلات مطرح شد که امروز از نماینده بانک مرکزی درخواست کردیم در دادگاه حاضر و توضیحاتی ارائه دهد.

در ادامه امیر مظلوم‌شایان نماینده بانک مرکزی اظهار کرد: در خصوص مسائل مطرح شده درباره استعلامات اخذ شده از سوی بانک مفاد پاسخ خود را به محضر دادگاه می‌گویم، ضمن اینکه تعاریفی را از روی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان قرائت می‌کنم. مجموع تسهیلات و تعهدات کلان باید حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه موسسه اعتباری باشد. با توجه به اینکه سرمایه این بانک ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال بوده با احتساب ۱۰ درصد تسهیلات شما کلان است.

وی ادامه داد: تسهیلات کلان است و اگر موضوع کیفرخواست کلان بودن تسهیلات باشد، تسهیلات کلان احراز شده و آن که سقف ۲۰ درصد را رد نکرده است، در خصوص هیات مدیره وقت کاربرد دارد.

نماینده بانک مرکزی افزود: بیش از ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات به استناد این آیین نامه کلان محسوب می‌شود.

در این هنگام سیدهادی رضوی در پاسخ نامه‌ای را که از بانک مرکزی در دست داشت مبنی بر تسهیلات و مفاد آن قرائت کرد و خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: این نامه مورد تأیید شما هست یا خیر؟

نماینده بانک مرکزی خطاب به رئیس دادگاه گفت: تسهیلات کلان است و اگر لازم است موارد ذکر شده را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه می‌کنم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از احسان دلاویز (سرمایه گذار سریال شاهگوش و لامپ صد و دراکولا) متهم ردیف دوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به دلاویز (سرمایه گذار سریال شاهگوش و لامپ صد و دراکولا) گفت: بر اساس نظریه سازمان بازرسی کل کشور و هیئت بازرسی، گزارش دادستانی و گزارش شورای عالی ضد پولشویی وزارت صنعت شما متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام بانکی و دریافت ۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰۷۵ میلیارد ریال، لطفا از خودتان دفاع کنید.

دلاویز متهم ردیف دوم در دفاع از خود گفت: بنده دفاع حقوقی را به وکیلم می‌سپارم، اما با توجه به عناوین اتهامی توضیحاتی را باید مطرح کنم، در کیفرخواست اتهام مطرح شده به بنده یک مورد نیست و چند اتهام دیگر نیز مطرح شده است.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به متهم گفت: بقیه اتهامات در صلاحیت این دادگاه نیست و در دادگاه کیفری ۲ به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

دلاویز (سرمایه گذار سریال شاهگوش و لامپ صد و دراکولا) بیان کرد: اتهامات مطرح شده در این پرونده به بنده از سوی هادی رضوی چندین بار پس گرفته شده است و نمی‌دانم چرا مجدد به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: هادی رضوی و خانم شریف کاظمی مطالبی را مطرح کرده‌اند که هم در مبلغ پرداختی و هم در دلیل پرداخت آن‌ها از سوی این دو نفر تناقضات زیادی وجود دارد، به عنوان مثال هادی رضوی یکبار گفته است که ۲ میلیارد تومان به بنده پرداخت کرده است. در حالی که خانم شریف کاظمی آن را ۴ میلیارد تومان مطرح کرده است. یکبار گفته‌اند این مبلغ را برای گرفتن تسهیلات داده‌اند و بار دیگر گفته‌اند آن را برای افزایش تسهیلات به بنده پرداخت کرده‌اند و در کل یک روایت یکسان بر کیفرخواست وجود ندارد.

دلاویز گفت: مسائل حاشیه‌ای زیادی در پرونده وجود دارد که رضوی به بخشی از آن‌ها در جلسات گذشته اشاره کرده است.

دلاویز (سرمایه گذار سریال شاهگوش و لامپ صد و دراکولا) بیان کرد: حتی نوع احضار بنده به دادسرا هم حاشیه داشت. بنده نیمه دوم اسفند ماه از طریق یک پیامک به دادگاه اظهار شدم و در بازپرسی به بنده گفته‌اند که هادی رضوی ادعا کرده به شما مبالغی را پرداخت کرده است و من تعجب می‌کنم که این موضوع مطرح شده است.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: من واقعا نمی‌دانم چرا امروز در دادگاه هستم و فکر می‌کنم دلیل حضورم دوستی با امامی و رضوی است، اما باید در مظهر دادگاه بگویم که بین من و هادی رضوی هیچ دوستی وجود ندارد و تنها یک ارتباط فرهنگی و کاری بوده، آقای رضوی چندین بار به خاطر اتهامی که به بنده زده است حلالیت گرفته و من نمی‌توانستم حلالیت او را نپذیرم، زیرا شرالناس به کسی می‌گویند که عذرخواهی دیگران را نپذیرد.

دلاویز گفت: بنده اگر موقعیتی داشتم، از تلاش خودم بوده و از سوی کمک جناح یا حزبی نبوده است.

متهم گفت: هادی رضوی یکبار در مراسم افطاری بنده را دید و سوگند خورد و حلالیت گرفت.

وی گفت: واقعیت این است که هیچ دوستی بین من و هادی رضوی وجود ندارد، زیرا شخصیت‌های ما دو نفر با هم متفاوت است، هادی رضوی فردی تندخو و عصبی مزاج است که همه را از موضع بالا نگاه می‌کند، اما شخصیت بنده متفاوت است و من خاک پای همه هستم و اهل از بالا نگاه کردن به دیگران نیستم. هادی رضوی سیراب ارتباطات در هر حوزه‌ای است و هیچ نیازی به ارتباط با بنده و امثال من ندارد، حتی بنده با هادی رضوی اختلافات سیاسی داریم و همین اختلافات اجازه نمی‌داد که رابطه دوستانه نزدیک داشته باشیم، البته رضوی هر از گاهی می‌آمد و با عذرخواهی دل آدم را به دست می‌آورد.

این متهم گفت: بنده سوگند می‌خورم که هرگز هیچ نقطه و نیت مشترکی با هادی رضوی نداشتم. آدم‌های نزدیک به من و رضوی می‌دانند که بنده همیشه رفتار‌های او را نقض می‌کردم.

دلاویز گفت: من به دلایل خاصی از مجموعه این دوستان رضوی و امامی در آذرماه ۹۲ به خواست خودشان منفک شدم. با آقای امامی پروژه مشترکی به نام شاه گوش و شهرزاد پر حاشیه داشتیم. بنده مسئول جذب اسپانسر و سرمایه گذار و تبلیغات شاه گوش بودم. انصافا آقای امامی انسان است و اصلا نمی‌تواند چیزی را زیر سوال ببرد. روحیات من به آقای امامی نزدیک و نقاط مشترک بایکدیگر داشتیم. به شدت به من اعتماد پیدا کرده بود و رفت و آمد خانوادگی داشتیم و بنده آدم محافظه کاری هستم و هیچ تعارفی با هیچ کس و آقای امامی ندارم.

دلاویز افزود: آقای امامی تولیدکننده بود و تولیدی و پدرشان نساجی داشت و چهره ماندگار صنعت نساجی است. شاه گوش به اعتبار لطف استاد میرباقری شکل گرفت.

متهم دلاویز در ارتباط با سریال شهرزاد گفت: شهرزاد در ابتدا با نام روز و روزگاری عاشقی بود که در این ارتباط با آقای فتحی صحبت کردم و آقای رضوی تهیه کننده شهرزاد نبود.

متهم دلاویز گفت: من آدم رسانه‌ای، دانشجوی علوم ارتباطات و اهل سکوت هستم و اهل حرف زدن نیستم.

در ادامه دادگاه متهم دلاویز گفت: زدن احسان دلاویز با خط رسانه‌ای امدنیوز شروع شد. آمد نیوز از عشق بنده به کشور کینه دارد. من برای نظام می‌میرم. حال بیایم و اخلال کنم. من بچه شهرستان را عزت دادند که اینجا آوردند. من شیر پاک خورده و تربیت شده یک معلم در یک شهرستان دور افتاده به نام کچساران هستم و نمی‌توانم دست در جیب معلمان کنم و هرکز نمی‌گذارم کسی هم این کار را انجام دهد و سوگند می‌خورم این موارد هیچ ارتباطی به من ندارد و می‌خواهم به من کمک کنید که به کارم ادامه دهم.

پس از پایان دفاعیات متهم احسان دلاویز، قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای رضوی در تحقیقات مقدماتی گفته است که احسان دلاویز پس از اطلاع از روند پرداخت تسهیلات با بنده تماس گرفت و یک تا یک و نیم درصد مطالبه کرد و گفت کار را به بانک بسپار اتفاقی نمی‌افتد و رضوی یک و نیم درصد را در قالب حق مشاوره داده است.

وی گفت: قبول می‌کنند که وثایق به سفته تبدیل شود و رضوی می‌گوید که ۲ میلیارد تومان به دلاویز دادم، اما وثایق به سفته تبدیل نشد.

قهرمانی ادامه داد: رضوی چک‌ها را صادر می‌کند و خانم شریف کاظمی از حساب بانک مسکن ۱۰ چک ۲۰۰ تومانی و یک چک ۲۵۰ تومانی در وجه امیر قادری بابت حق مشاوره صادر می‌کند.

وی گفت: قادری ماشین پولشویی آقای امامی بوده است. اگر این فرد را ببینید متوجه می‌شوید که در حدی نیست که بتواند به کسی مشاوره دهد.

قهرمانی گفت: ۵۰ درصد چک‌ها بابت تبلیغات شرکت فاطمی در شاهگوش داده شد.

وی افزود: امامی چک‌ها را به اسم خود صادر نمی‌کرد، بلکه تمام چک‌ها را به اسم قادری و دختر ۱۴ ساله اش صادر می‌کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق اظهارات حسامی مدیر دفتر بخشایش، امامی سال ۹۱ به همراه دلاویز و فرد دیگری به عنوان مشاوران بخشایش حکم رسمی داشتند و رابطه بسیار نزدیکی با علی بخشایش داشتند و هر زمانی که می‌خواستند با او تشکیل جلسه می‌دادند و در بابک سرمایه دلاویز و امامی همه کاره بودند و حتی در اعطای تسهیلات به خود و دیگران دخالت می‌کردند.

قهرمانی گفت: حسامی گفته است که دلاویز هیچ سند و چکی را امضا نمی‌کرد و می‌گفت اگر بریزند، بگیرند، هیچ چیزی از من پیدا نمی‌کنند.

وی خطاب به دلاویز گفت: امامی بازیگر اصلی تهاتر در بانک سرمایه بودند.

قهرمانی خطاب به دلاویز گفت: شما خواهرزاده هیچ کسی نیستید، اما آقای حیدرآبادی را شما به بانک سرمایه آوردید. در خصوص ارتباط خود با بخشایش و حیدر آبادی توضیح دهید.

نماینده دادستان گفت: امامی و دلاویز لیست بدهکاران کلان بانک سرمایه را در اختیار داشتند و کارچاق کن بودند.

قهرمانی بیان کرد: حسامی در اقاریر خود گفته است که رضوی چندین شرکت داشته و در ساخت فیلم شهرزاد با امامی شریک بوده و عملا آقای نان چیان رئیس شعبه اسکان توسط امامی و دلاویز ساپورت می‌شد و به چند شرکت کارتن خواب تسهیلات داده‌اند و آقای دلاویز ۲۰۰ میلیارد از رضوی گرفته است.

در ادامه حسامی گفت: این مطالب برای ۷ سال پیش است و یادم هست که امامی از بخشایش در بانک سرمایه حکم داشته است.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان از آرمان علمایی خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آرمان علمایی گفته است که دلاویز و امامی در سال ۸۸ و ۸۹ با بخشایش ارتباط داشتند. امامی سال ۸۶ وضعیت مالی سبکی داشت و از زمانی که با بخشایش آشنا شد، وضعیت مالی خوبی پیدا کرد.

در ادامه قهرمانی گفت: آقای علمایی در اظهارات خود گفته است که کار اصلی امامی و امیر فرزام دلالی شدید برای شرکت‌های خودشان و دیگر شرکت‌ها بود و در ادامه آقای یارمحمدی هم به آن‌ها اضافه شده است.

در ادامه آرمان علمایی گفت: آقای دلاویز به عنوان مشاور روابط عمومی بانک سرمایه بود و بعد از مدتی در بانک سرمایه شورای بازرگانی و تأمین سرمایه تشکیل شد که دلاویز به حکم علی بخشایش عضو آن شد و این شورا فقط دو بار تشکیل جلسه داد.

علمایی بیان کرد: دلاویز در بانک سرمایه کار فرهنگی انجام می‌داد و مدتی هم به عنوان مشاور روابط عمومی بانک سرمایه فعالیت داشت.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: خانم پیراسته همسر جداشده امامی گفته است که امامی و دلاویز از طریق لابی گری ۲ بار بخشایش را به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه معرفی می‌کنند.

وی گفت: خانم پیراسته همسر سابق امامی چندین بار تهدید شده است و تذکر می‌دهم که اگر مجدد تهدید شود با برخورد جدی دادستانی رو به رو می‌شوید.

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان