شاید روا نباشد که روزنامه نگاران به این صراحت وارد عرصه انتخابات شده و یا این قدر صریح برای کاندیدایی خاص بنویسند، اما گشت و گذاری در نیازهای منطقه و بررسی مختصری از شرایط کاندیداهای انتخاباتی در شهرهای مختلف استان، آدمی را وادار می کند تا از زاویه نگاه منصفانه، درباره یک اتفاق خوب در انتخابات پیش رو حرف بزند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، اکبر بیات/ شاید روا نباشد که روزنامه نگاران به این صراحت وارد عرصه انتخابات شده و یا این قدر صریح برای کاندیدایی خاص بنویسند، اما گشت و گذاری در نیازهای منطقه و بررسی مختصری از شرایط کاندیداهای انتخاباتی در شهرهای مختلف استان، آدمی را وادار می کند تا از زاویه نگاه منصفانه، درباره یک اتفاق خوب در انتخابات پیش رو حرف بزند.

این حرف، صرفا از زاویه نیاز سنجی و نیز شناختی که از پارلمان به واسطه سالهای خبرنگاری پارلمانی داشته ام، بیان می شود و از سرِ دردی است که احساس می کنم در تار و پود سرزمین و دیارمان جاری است.

برای من روزنامه نگار که از نزدیک با عملکردهای حوزه مجلس آشنایی دارم، انتخابات، یک اتفاق عادی و متاسفانه نه چندان تاثیرگذار- به معنای واقعی – است. اما در گریز از این زاویه نگاه و در نگاهی به دردها و مشکلات منطقه، نمی توانم احساسی را که حداقل درباره این دوره از انتخابات دارم بر زبان نیاورم.

گزینه هایی همانند داشتن مجلس جوان، ارتباط گیری با نهادهای تصمیم گیر، اثرگذاری در حوزه های کلان، سابقه اجرایی موفق از یک طرف و نیاز منطقه به حضور متخصصین عرصه کشاورزی و توسعه مبتنی بر آن از طرف دیگر، و شناختی که از یکی از گزینه های انتخاباتی به نام هوشنگ محمدی دارم، مرا وادار می کند تا علی رغم میل باطنی ام، خیلی واقعی تر درباره این دوره از انتخابات حرف بزنم و بگویم که نه تنها خلخال، که کلیت استان، با حضور چهره هایی همانند هوشنگ محمدی در مجلس، از فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ارتباط گیری برای تخصیص بودجه های ضروری و لازم و خیلی از اتفاقات موثر دیگر، بهره مند خواهد شد.

تشخیص کاندیدای مناسب در یک انتخابات، انگونه هم که سخت می نمایاند، اتفاق پیچیده ای نیست. کافی است نگاهی به سوابق و عملکردها داشته باشیم. پس از آن نیز، تحلیل محتوای گفتمانی یک کاندیدا، کمک موثری خواهد کرد تا بتوانیم به سوی یک انتخاب درست حرکت کنیم.

فرمانداری نمونه، متخصصی تمام عیار در بحث توسعه کشاورزی، ارتباط فراگیر و اثرگذار با شخصیت ها و نهادهای اثرگذار و…. در کنار محبوبیت مردمی و کاریزمای شخصیتی و از همه مهمتر روحیه ای پیگیر و تربیتی برآمده از متن مردمی با دغدغه های نزدیک به هم، می تواند یک کاندیدا را در شرایط ویژه ای از نگاه افکار عمومی قرار دهد و من روزنامه نگار با نگاهی به همه این موضوعات و مهم تر از همه، با شناختی که از نهاد مجلس و حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون سراغ دارم، با خیال آسوده تر می توانم از یک گزینه انتخاباتی نام ببرم و هراسی از اعتماد به او نداشته باشم.

بر همین اساس است که امروز بیش از هر روز دیگری این جرات را به خودم می دهم که از کاندیدای برجسته در شهرستان خلخال به عنوان گزینه ای مناسب برای همه استان و حتی منطقه و کشور نام ببرم و برای شهر و شهروندان محترم خلخال، بابت این اتفاق خوب، موقعیت خاص و ممتازی را در انتخابات پیش رو قائل باشم.

خلخال از بابت اهمیت همیشگی اش، این دوره با داشتن نام و نشانه ای از توسعه همه جانبه در میان گزینه های انتخاباتی اش، در شرایط ویژه ای قرار گرفته است و به جرات می توان گفت در دوره آتی مجلس، این شهرستان و گزینه انتخابی اش خواهد توانست نقشی اساسی و جدی در معادلات منطقه ای و کشوری داشته باشد. این را یقین دارم.

  • نویسنده : اکبر بیات