چگونه با هشتگ مهسا امینی صد میلیون تولید محتوا انجام شد؟ عبور هشتگ مهسا امینی ایرانی از جورج فلوید امریکایی چگونه انجام شد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلبه خبر به نقل از فارس،نگاهی به فعالترین اکانت های هشتگ مهسا امینی نشان می دهد که چگونه با هشتگ مهسا امینی صد میلیون تولید محتوا انجام شد؟ عبور هشتگ مهسا امینی ایرانی از جورج فلوید امریکایی چگونه انجام شد؟!