مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد از کشف و امحای ۹۰ کیلوگرم متعلقات مرغ غیر مجاز و غیر قابل مصرف در این شهرستان خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، اسماعیلی مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد از کشف و امحاء متعلقات مرغ غیرمجاز و غیرقابل مصرف در این شهرستان خبرداد.

و ی گفت:طی بازدید و بازرسی صورت گرفته، حدود ۹۰ کیلوگرم متعلقات مرغ غیر مجاز و غیرقابل مصرف کشف و امحاء شد.

انتهای پیام/