رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: گردشگری کشاورزی در حقیقت نوعی صیانت از اراضی و محیط زیست بشمار می رود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور؛ خلیل نیکشاد  در جلسه هماهنگی گردشگری روستایی استان اردبیل با اشاره به اینکه عملیاتی کردن گردشگری کشاورزی در حقیقت نوعی صیانت از اراضی و محیط زیست بشمار می رود، اظهار کرد: برای نمونه روستاهای دارای پتانسیل زیر ساخت اولیه، بعنوان پایلوت اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اتفاق خرسندی است که خوشبختانه اقدامات خوبی در این راه انجام شده و اولین مزرعه گردشگری کشور در اردبیل راه اندازی شده است و جهاد کشاورزی در کنار میراث فرهنگی از توسعه این نوع جدید گردشگری در سطح استان حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: برای اجرایی و عملیاتی شدن بیشتر گردشگری کشاورزی هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری با تکیه بر تنوع اقلیمی کشور و استعدادهای مختلف استان ها می تواند توسعه بیشتر این نوع گردشگری را به همراه داشته باشد.

نیکشاد با بیان اینکه جهت استفاده از تجربیات افراد و شرکت های موفق در امر بوم گردی و گردشگری کشاورزی در دستور کار خواهد گرفت، اذعان کرد: از صاحبان فکر و ایده و شرکت های دانش بنیان پویا در استان نیز جهت همکاری و همراهی دعوت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بوم گردی و گردشگری روستایی و مشاهده زندگی پویا و جاری در روستاها معرفت درونی انسان را افزایش داده و موجب کاهش بزهکاری در سطح جامعه می شود.