رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل گفتگو و مناظره را كه برگرفته از اسلام ناب و مكتب قرآن و اهل بيت است، بهترين جايگزين براي جنگ و برادركشي و نسل كشي در دنيا دانست.
اسحق رسولی در پنل علمی چهارمین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی در سالن اجتماعات این دانشگاه اظهار کرد: امروزدر اقصی نقاط جهان به خصوص کشورهای اسلامی شاهد جنگ و نزاع و بردارکشی و در برخی نقاط دنیا در قرن ۲۱ که عصر انفجار اطلاعات و دانش است، غیرانسانی ترین و بدوی ترین تعاملات انسانی رخ می دهد.

وی افزود:فرهنگ اسلام ناب محمدی برای تمامی طرق و ادیان بهترین پیام و بهترین نوع تعاملات انسانی را که همان مناظره و گفتگو است، ترسیم کرده است.

رسولی ادامه داد: بشر امروز که به تعبیری داعیه تمدن را دارد می بایست با الگو قرار دادن فرامین اسلام ناب محمدی، اندیشه و بیان را جایگزین جنگ و خونریزی در مراودات و تعاملات جهانی و بین المللی قرار دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بیان کرد: نسل کشی که در کشورهای مسلمان یمن، عراق و سوریه رخ می دهد، ضد آموزه های اصیل اسلامی بوده و شایسته است کشورهای اسلامی بامنطق، بیان و گفتگو مسایل و مشکلات بین خود را حل و فصل کنند.

وی افزود: در پس همه این جنگ ها، تضاد فکری و اعتقادی قرار دارد و بهترین راه غلبه بر این تضادها، نعاملات منطقی و متمدنانه و مبتنی بر اندیشه است.

رسولی گفت: از سوی پروردگار متعال برای تمامی انسان ها در خصوص بشریت، رسالت و ماموریتی قرارداده شده که همان شناخت خود و برقراری ارتباط با جهان خلقت و انسان های دیگر است.

وی تاکیدکرد: امیدوارم در مقالاتی که ارایه می شود، راهکاری ارایه شود که بتوان این ادبیات را ترویج و گسترش داد که بهترین نشانه انسانیت و تمدن در گفتگو است.

رسولی گفت: خوشحالیم که دانشگاه آزاد اسلامی میزبان محققان و صاحبان علم در چهارمین همایش بین المللی گفتگو و مناظرات رضوی است و تقارن برگزاری آن را در هفته وحدت، هفته بسیج و اعیادی که در آن قرار داریم به فال نیک می گیریم.

وی افزود: بانیان این همایش فاخر یک حرکت بسیار ارزشمندی را انجام می دهند و امیدواریم جریان سازی خوب فرهنگی که منبعث از اعتقادات دینی ماست، بوجود آید.

 در این همایش مقاله های علمی در چهارچوب مقررات همایش ارایه شد.