همانطوری که مخاطب، برای تشخیص باید و نباید های عرضه شده در یک رسانه و انتخاب بهترین پیام مبتنی بر نیاز خود، لاجرم از یادگیری تکنیکی به نام سواد رسانه ای است ؛ اقتضای زندگی در جوامع دموکراتیک نیز تجهیز به ابزار سواد انتخاباتی را ضرورت می بخشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور،✍️محمد نادری/ شاید در نظر اول چنین به نظر برسد که سواد انتخاباتی تنها ابزاری برای تشخیص کاندیدایی شاخص از میان کاندیداهای موجود می باشد که البته از یک نظر چنین است !

⁦همانطوری که مخاطب، برای تشخیص باید و نباید های عرضه شده در یک رسانه و انتخاب بهترین پیام مبتنی بر نیاز خود، لاجرم از یادگیری تکنیکی به نام سواد رسانه ای است ؛ اقتضای زندگی در جوامع دموکراتیک نیز تجهیز به ابزار سواد انتخاباتی را ضرورت می بخشد

انسان سیاسی در یک  جامعه سیاسی، نیازمند تفکری سیاسی است چرا که بدون داشتن قدرت تحلیل، در دام پروپاگاندای جاری در رگ جامعه ی سیاست زده با ٱدم های منفعت طلب خواهد افتاد .

⁦سواد انتخاباتی ماده درسی نیست که در جایی تدریس شود منتهی این وظیفه نخبگان جامعه است که به جای گذاشتن ماهی گندیده تبلیغات مسموم انتخاباتی در لقمه ی رای دهندگان به آنها یاد بدهند که از دریای پرتلاطم تبلیغات انتخاباتی چگونه ماهی تازه بگیرند تا یک عمر مجبور به تحمل عوارض مسمومیتی نباشند که ناخواسته در دام آن افتاده اند

دوستان رسانه ای ما ایکاش کمی اجازه تنفس به مردم و کاندیداهای محترم بدهند تا انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در فضایی غیر ملتهب و به دور از هیاهوی غیر ضروری فرصت اندیشیدن داشته باشند!

سمت دیگر سواد رسانه ای ناظر بر کاندیداهای محترمی است که ظاهراً همه این عزیزان از سر احساس تکلیف و به اصرار بزرگان وارد کارزار انتخابات شده اند و صد البته همه مشکلات را درک کرده اند چرا که به خوبی در مورد آن سخنرانی می کنند !

فرصت کمی تا روز انتخابات نداریم چه خوب است کاندیداهای محترم به صورت صریح ،ملموس و عملیاتی بفرمایند چه راهکارهایی برای حل این معضلات دارند تا مردم باآگاهی کامل و بدون مسمومیت انتخاباتی وخیال آسوده بتوانند به گزینه ی مورد نظر خود رأی بدهند ، البته با اجازه اهالی محترم رسانه !!!

  • نویسنده : محمد نادری