رئیس گروه باستان شناسی میراث فرهنگی اردبیل گفت: تاکنون تعداد آثار تاریخی، ناملموس، طبیعی، ملموس ثبت شده استان به 1082 مورد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، روح الله محمدی رئیس گروه باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی اردبیل، با بیان اینکه آثار تاریخی، محوطه قره اولی فخرآباد مشکین شهر ثبت ملی شد گفت: در این نشست قلعه خشتی خوللر گیلوان در شهرستان خلخال نیز به ثبت رسید.
وی اظهار کرد: در این جلسه همچنین آثار محوطه تاریخی کمان آیی ، امامزاده ابوالقاسم شال، مسجد جامع خمس، کوشک خانی نمین واحد ارزش ثبت شناخته شد.
محمدی گفت: تاکنون تعداد آثار تاریخی، ناملموس، طبیعی، ملموس ثبت شده استان به ۱۰۸۲ مورد رسیده است.

انتهای پیام/