معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل گفت: ۵۶ نفر از فرزندان ذکور خانوار تحت حمایت در ۹ ماهه سال‌جاری با بهره‌گیری از تسهیلات نظام وظیفه، از خدمت سربازی معاف شدند تا با مهارت‌آموزی به سمت اشتغال و خوداتکایی گام بردارند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آورعلیرضا حسین‌نژاد با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات نظام وظیفه یکی از خدمات کمیته امداد به منظور توانمندسازی خانوار تحت حمایت است، گفت: ۵۶ نفر از فرزندان ذکور خانوار تحت حمایت در ۹ ماهه سال‌جاری از خدمت سربازی معاف شدند تا مسیر آنها برای رسیدن به خوداتکایی هموارتر شود.

وی با بیان اینکه برابر ماده ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، یکی از فرزندان ذکور خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد می‌تواند از معافیت سربازی بهره‌مند شود، افزود: شرط این امر مهم نداشتن غیبت توسط مددجو است که اگر حائز شرایط باشد می‌تواند از خدمت‌ سربازی معاف شود.

حسین‌نژاد با اشاره به اینکه پس از معافیت فرزندان ذکور خانوار تحت حمایت از خدمت سربازی، آنها به حوزه اشتغال و خودکفایی معرفی می‌شوند تا با مهارت‌آموزی وارد چرخه تولید شوند، بیان کرد: در واقع فرزندان ذکور خانوار تحت حمایت پس از معافیت از خدمت سربازی می‌توانند به امرار معاش خانوار خود کمک کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه کاهش تعرفه خدمت و انتقال مددجویان به نزدیک‌ترین مکان خدمتی محل سکونت خود از دیگر خدمات این نهاد است، گفت: می‌کوشیم با ارائه خدمات گسترده به خانوار تحت حمایت، مشکلات آنها را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به اینکه پس از بهره‌مندی فرزندان ذکور خانوار تحت حمایت از معافیت خدمت سربازی و فراگیری آموزش‌های فنی و تخصصی، پرونده خانواده در کمیته امداد استان اردبیل بسته نمی‌شود، بیان کرد:‌ موظف هستیم تا زمانی که خانوار تحت حمایت به خودکفایی کامل معیشتی و اقتصادی نرسیده‌اند، همچنان از آنها حمایت کنیم.