مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: توزیع تنور گازی با هدف حفاظت وحمایت مستمر ازعرصه های منابع طبیعی استان انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حرف آور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در مراسم توزیع رایگان تنور گازی که در روستای سوهای شهرستان نمین با حضور مسئولین انجام شد گفت: این کاربا هدف حفاظت وحمایت مستمر ازعرصه های منابع طبیعی استان انجام میشود

شهامت هدایت افزود: این تعداد تنور گازی به منظور ارتقاء ضریب حفاظتی عرصه های جنگلی استان با مشارکت جوامع محلی در اختیار روستاییان حاشیه جنگل قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: با توزیع این تنورها، می توان بخشی از وابستگی روستاییان حاشیه جنگلها را به چوب و هیزم برای پخت نان و انواع پخت و پزهای دیگر تامین کرد.

وی اظهار کرد: این طرح برای جایگزینی سوخت فسیلی به جای استفاده از چوب درختان اجرا شده و برای تهیه این تعداد تنور گازی اعتبار از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی در بین اقشار مختلف مردم ادامه داد: اجرای این طرح در طول سه سال اخیر با استقبال خوب روستاییان و جایگزین کردن سوخت های فسیلی به جای چوب درختان روبرو شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تامین اعتبارات پیش بینی شده، این طرح را در همه روستاهای حوزه جنگلی استان گسترش دهیم تا ضمن افزایش سرانه جنگل، روستاییان نیز در توسعه جنگل سهیم باشند.

انتهای پیام/