مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گفت : در حوزه مبارزه با بیماریهای طیور در شش ماهه اول سالجاری بیش از 81 میلیون قطعه طیور تحت پوشش واکسیناسیون بر علیه بیماریهای مختلف قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری حرف آور؛ بهلول تکلوی با ارائه گزارشی از فعالیت های این اداره کل در شش مـاهــه اول سـالجـاری گفـت: در حـوزه بهداشت و مراقبت بیماریهای دامی نیز بیش از ۳ میلـیون و ۶۰۰ هزار رأس دام بر علیه بیماریهای مختلف دامی مایه کوبی شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل با بیان اینکه بدلیل شرایط مطلوب تولید دام و فراورده های خــام دامی در استان امکان صادرات انواع فراورده های خام دامی در چارچوب دستورالعمل های ویـژه بهـداشتی به سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه فراهم است ، افزود : از ابتدای سالجاری بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن پا و پنجه مرغ طی ۸۲ فقـره گواهی بهداشتی حمل به کشــــورهای امارات ، هنگ کنگ و ویتنام صادر شده است.

وی همچنین از صادرات ۲ میلیون و ۳۷ هزار عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی تحت نظارت بهداشتی و کیفی اداره کل طی ۱۷ فقره گواهی بهداشتی به مقصد کشورهای عراق و عمان در این مدت خبر داد.

تکلـوی بـا اشـاره به اینکه دامپزشکی استان به سیستم یکپارچه قرنطینه مرزی کشور متصل است و همه مجوزهای بهـداشتـی و قـرنطینـه ای حمـل و جـابجـائی دام و فراورده های خام دامی پس از انجام آزمایشات و نمونه برداریهای لازم انجام می شود ، افزود : در این مدت نزدیک به ۲۱۰ هزار کیلوگرم عسل طی ۱۷ فقره گواهی بهداشتی حمل به مقصد کشورهای عراق ، کویت و سنگاپور صادر شده است.

مـدیر کل دامـپزشکـی اسـتان تصـریـح کرد : در حوزه نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و در راستای اجرای سیاست های بهداشتی و وظایف و مسئولیت های حاکمیتی دامپزشکی مـبنی بر بازرسی بهداشتی فراورده های خام دامی از ابتدای سالجاری ۹۱هزار و ۷۴۰ رأس دام سنگین و سبک و نزدیک به ۹ میلیون قطـعه طـیور در کشـتارگـاههـای دام و طیور استان ذبح و پس از طی فرایند نظارت بهداشتی و شرعی وارد چرخه مصرف شده است.

وی تعداد موارد بازدید از اماکن تولید ، توزیع و استحصال فراورده های خام دامی در این مدت را ۲۵ هزار و ۴۳۵ مورد عنوان کرد و افـزود : در ایـن مـدت ۲۷۶ متخلــف حوزه سلامت و امنیت غذایی جامعه با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده است که نتیجتاً منجر به پلمب ۱۵ مرکز عرضه فراورده های خام دامی در استان شده است.

تکلوی در عین حال از ضبط و امحاء بیش از ۱۰۵ تن فراورده های خام دامی غیر بهداشتی آلوده و تاریخ منقضی در این مدت خبر داد.

مدیر کل دامپزشکی استان در پایان گفت همـکاران تلاشگر و متعهد دامــپزشکی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در راستای اجرای دقیـق برنامه ها ، و وظایف و تحقق اهداف نهایی دامپزشکـی در تـأمیـن سلامت غذا و امنیت عذایی جامعه نهایت اهتمام و تلاش خود را به کار می برند که قطعاً نقش مؤثر و حیاتی در ارتقاء سلامت عمومی جامعه و اقتصاد پایدار دارد.