اگر مهارت انتخابگری را نیاموخته باشیم به آنچه جذاب‌تر و قانع‌ کننده‌تر – و نه لزوماً مورد نیاز و مفیدتر است، جذب، و گاه به استفاده از آن وابسته می‌شویم؛ این وابستگی گاهی چنان پیش می‌رود كه به «اعتیاد رسانه ای» منجر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کلبه خبر، اگر مهارت انتخابگری را نیاموخته باشیم به آنچه جذاب‌تر و قانع‌ کننده‌تر – و نه لزوماً مورد نیاز و مفیدتر است، جذب، و گاه به استفاده از آن وابسته می‌شویم؛ این وابستگی گاهی چنان پیش می‌رود که به «اعتیاد رسانه ای» منجر می‌شود.

با برخورداری از سواد رسانه خود را در برابر بمباران پیام‌های رسانه‌ای واکسینه کنیم.