اردبیلی‌ها امروز آئین نو اوستی را در رودخانه بالیقلوچای و پل هفت چشمه به جای آوردند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی  کلبه خبر، اردبیلی‌ها امروز آئین نو اوستی را در رودخانه بالیقلوچای و پل هفت چشمه به جای آوردند.

در این آئیین که صبح چهارشنبه سوری انجام می‌شود، اهالی آیینی خاص را  همراه با اشعاری خاص اجرا می‌کنند.

جارو کردن آب روان یکی از آئین‌های نو اوستی است، زنان و دختران و اهالی در جارو کردن آب می‌گویند  «سلام اولسون سنه ای آب روان  که آخیسان روان روان  حاجتیم وِر ۱۲ امام».