ارتش جمهوری اسلامی
وحدت و همدلی نیروهای مسلح، خنثی‌کننده نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان است 14 آذر 1397
جانشین نیروی زمینی ارتش:

وحدت و همدلی نیروهای مسلح، خنثی‌کننده نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان است

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: وحدت و همدلی نیروهای مسلح خنثی‌کننده نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان است.