استان یزد
کلانشهری که نه استاندار دارد، نه شهردار و نه فرماندار! 07 دی 1397
پدیده‌ عجیب و غریب در استان یزد؛

کلانشهری که نه استاندار دارد، نه شهردار و نه فرماندار!

در دولت یازدهم بازهم پدیده‌ای عجیب و غریب در مدیریت کشور اتفاق افتاد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. یزد یکی از کلانشهرهای مهم کشور نه استاندار دارد نه فرماندار و نه شهردار!