حرف اور
جزئیات قتل روحانی همدانی از زبان شاهدان عینی/ رسیدگی فوق‌العاده به پرونده 07 اردیبهشت 1398

جزئیات قتل روحانی همدانی از زبان شاهدان عینی/ رسیدگی فوق‌العاده به پرونده

برخی از شاهدان عینی كه امروز شاهد قتل يك روحانی 46 ساله در همدان بودند، جزئيات ماجرا را اینگونه تشريح كردند.